Spring event / Ewenty na wiosnę

Download Aion Client ENG (20.6 GB) scan
Download Patcher (2.96 MB) scan
Download .Net Framework (869 KB) scan
Download MS Visual C++ 2010 (x86) (4.80 MB) scan
Download MS Visual C++ 2010 (x64) (6.90 MB) scan

  Spring event / Ewenty na wiosnę  Spring Events:
  Visiting Dr. Daeva
  A fighter's weapons and equipment must be in a flawless condition, yet keeping the body and spirit healthy is vital for staying victorious on the battlefield.
  For the good of the brave Daevas, who are going to battle for their people, Healing Camps have been built all over Atreia Doctors and nurses will be tending to their patients and rejuvenating them with items such as scrolls and potions.
  Why don't you pay a visit to the camps and enjoy some TLC?

  Pink petal
  Location: Pandemonium, Sanctum
  When snow is slowly melting, the first warm sunrays break through trees and the sweet odor of blooming Xilix is in the air, then all Daevas know: Spring has arrived in Atreia!
  Aion was merciful again and our Daevas did not have to suffer from a harsh and cold winter. To praise Aion and to thank him for his mercy, Daevas all over Atreia collect Pink Petals and hand them over to Petal collectors in either Pandaemonium or Sanctum. Collected Petals will be then used as offerings during ceremonies for the Spring Festival.
  Join the collectors and redeem them for rewards: Next to useful items and materials, you have a chance on grabbing one of the exotic costumes, available in either temporary or permanent version.


  Spring Events
  Besuch bei Dr. Daeva
  Die Waffen und Ausrüstungen eines Kämpfers müssen in einem einwandfreien Zustand sein. Um Körper und Geist gesund zu halten, ist es jedoch unerlässlich, um auf dem Schlachtfeld siegreich zu bleiben.
  Für das Wohl der tapferen Daevas, die für ihr Volk kämpfen werden, wurden in ganz Atreia Healing Camps errichtet. Ärzte und Krankenschwestern kümmern sich um ihre Patienten und verjüngen sie mit Gegenständen wie Schriftrollen und Tränken.
  Warum besuchen Sie nicht die Camps und genießen etwas TLC?

  Rosa Blütenblatt
  Location: Pandemonium, Sanctum
  Wenn der Schnee langsam schmilzt, durchbrechen die ersten warmen Sonnenstrahlen die Bäume und der süße Geruch des blühenden Xilix liegt in der Luft. Dann wissen alle Daevas: Der Frühling ist in Atreia angekommen!
  Aion war wieder barmherzig und unsere Daevas mussten nicht unter einem harten und kalten Winter leiden. Um Aion zu loben und ihm für seine Barmherzigkeit zu danken, sammeln Daevas in ganz Atreia Pink Petals und übergeben sie Petal-Sammlern in Pandämonium oder Sanctum. Die gesammelten Blütenblätter werden dann während der Zeremonien für das Frühlingsfest als Opfergaben verwendet.
  Schließen Sie sich den Sammlern an und lösen Sie sie gegen Belohnungen ein: Neben nützlichen Gegenständen und Materialien haben Sie die Chance, eines der exotischen Kostüme zu ergattern, die in einer temporären oder permanenten Version erhältlich sind.


  Eventy na wiosnę
  Obóz uzdrowienia
  O zwycięstwie na polu bitwy nie decydują jedynie takie czynniki jak stan i jakość uzbrojenia lecz także konstytucja fizyczna i psychiczna pojedynkujących się Daeva. W trosce o dobre samopoczucie tych nieustraszonych wojowników, nadstawiających dzień w dzień głowę w dążeniu ku lepszej przyszłości swego ludu, w całej Atreii powstały Obozy Uzdrowienia.
  Każdy Daeva będzie tam mile widzianym gościem, otaczanym bezzwłoczną troską przez profesjonalny sztab medyków i uzdrowicieli wyposażonych w różnej maści zwoje i eliksiry.
  Skorzystaj zatem z tych zbawiennych usług i wpadnij do Obozu Uzdrowienia!

  Różowy płatek
  Lokacja: Pandemonium, Sanctum
  Kiedy śnieg powoli topi się, pierwsze ciepłe promienie słońca przebijają się przez drzewa i słodki zapach kwitnącego Xiliksa unosi się w powietrzu, wtedy wszyscy Daeva wiedzą: Wiosna przybyła do Atrei!
  Aion znów był miłosierny, a nasi Daeva nie musieli cierpieć z powodu ostrej i mroźnej zimy. Aby pochwalić Aiona i podziękować mu za jego łaskę, Daeva w całej Atrei zbierają Różowe Płatki i przekazują je kolekcjonerom Petala w Pandemonium lub Sanktuarium. Zebrane Płatki będą następnie wykorzystywane jako ofiary podczas uroczystości na Wiosenny Festiwal.
  Dołącz do kolekcjonerów i wymień je na nagrody: obok użytecznych przedmiotów i materiałów masz szansę zabrać jeden z egzotycznych kostiumów, dostępny w wersji tymczasowej lub permanentnej.