Announcement Warunki oddania/przyjęcia konta.

Download Aion Client ENG (20.6 GB) scan
Download Patcher (2.96 MB) scan
Download .Net Framework (869 KB) scan
Download MS Visual C++ 2010 (x86) (4.80 MB) scan
Download MS Visual C++ 2010 (x64) (6.90 MB) scan

  Warunki oddania/przyjęcia konta.

  Regulamin wrote:

  Handel w rzeczywistości

  Ad. §2.6. Jakiekolwiek próby udane bądź nie, kupna i/lub sprzedaży i/lub wymiany jakiegokolwiek
  wirtualnego przedmiotu i/lub wirtualnych przedmiotów (np. yang, zbroja, miecz itp.)
  z serwerów Pandemonii za prawdziwe pieniądze i/lub za realny
  i/lub wirtualny przedmiot i/lub przedmioty z innego i/lub innych serwerów będą skutkowały
  blokadą wszystkich powiązanych kont na serwerach Pandemonii zarówno w grze, na forum
  jak i na TS3 Pandemonii.
  Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


  §1.1. Każdy Użytkownik może oddać swoje konto dobrowolnie.
  §1.2. Nie wolno wyłudzać kont!
  §1.3. Użytkownik, który zdecyduje się oddać swoje konto nie może czerpać z tego tytułu ŻADNYCH korzyści.
  §1.4. Cały proces wymiany musi odbyć się na forum. Nie wolno prowadzić wymiany poza forum.