Sticky Regulamin forum

Download Aion Client ENG (20.6 GB) scan
Download Patcher (2.96 MB) scan
Download .Net Framework (869 KB) scan
Download MS Visual C++ 2010 (x86) (4.80 MB) scan
Download MS Visual C++ 2010 (x64) (6.90 MB) scan

  Regulamin forum

  Ustalenia ogólne.

  §1.1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania tego regulaminu. Rejestrując się akceptuje go.
  §1.2. Administracja forum ma prawo zmieniać treść regulaminu bez podania przyczyny. O zmianach będziemy informowali w grze/na CzatBoxie.
  §1.3. Team forum zastrzega sobie prawo do dożywotniej, bądź czasowej blokady konta bez podania przyczyny.
  §1.4. Zawartość forum jest objęta ścisłymi prawami autorskimi. Nie przestrzeganie tego grozi konsekwencjami.

  Treść forum.

  §2.1. Na forum zabrania się umieszczania treści o kontekście:
  - rasistowskim;
  - obrażającym inne religie;
  - propagującym środki odurzające;
  - pornograficznym;
  - wulgarnym;
  - propagującym lub wskazującym na przemoc;

  Szczególnie karalne jest łamanie Prawa polskiego i/lub prawa Unii europejskiej.

  §2.2. Zabrania się posiadania Multikont. Wyjątek stanowią:

  - konta usunięte przez system (brak logowania przez 60 dni);

  §2.3. Posty powinny być napisane przejrzyście, bez zbędnych kolorów, podkreśleń i przede wszystkim powinny być pisane z sensem.

  §2.4. Zabrania się pisania dwóch postów jeden pod drugim (tzw. doublepostów)

  §2.5. Zakaz umieszczania treści skopiowanej z innej witryny bez wyraźnej zgody autora.

  §2.5. Zakaz zgłaszania postów i/lub tematów, które nie łamią tego regulaminu.

  Profile i treści w nich zawarte.

  §3.1. Zabrania się umieszczania treści pornograficznych, rasistowskich, używania wulgaryzmów.

  §3.2. W sygnaturze może być maksymalnie 1 obraz. Sygnatura nie może łamać wytycznych z punktu §2.1.

  - 750 x 200 px.
  - 150 kB.

  §3.3. Avatar nie może łamać wytycznych z punktu §2.1.

  - 150 x 150 px.
  - 100 kB.

  Czat i CzatBox

  §4.1. Zabrania się umieszczania treści pornograficznych, rasistowskich, używania wulgaryzmów.

  §4.1. Zakaz dotyczy również pisania jednej wypowiedzi pod drugą (tzw. flood).

  §4.1. Nie wolno wstawiać zdjęć/obrazów, oraz filmów, które łamią punkt §2.1.

  Pozostałe ustalenia

  §5.1. Administracja nie ponosi konsekwencji za treść wstawianą przez Użytkowników.

  §5.2. Obowiązuje kategoryczny zakaz reklamy innych witryn / forów.

  §5.3. W razie nieścisłości regulaminu i innych ewentualnych problemów Team rozstrzyga daną sytuację.

  Zespół PandemoniaMT2 zastrzega sobie prawo, do zastosowania czasowej lub stałej
  blokady bez podania przyczyny, nawet w przypadku nie złamania żadnej z zasad
  wspomnianych w tym regulaminie.
  W przypadku poważnych wykroczeń możliwe jest wykluczenie gracza
  z całej oferty PandemoniiMT2, czyli jednoczesna blokada wszystkich kont
  (zarówno w grze jak i na forum).