Sticky Regulamin gry

Download Aion Client ENG (20.6 GB) scan
Download Patcher (2.96 MB) scan
Download .Net Framework (869 KB) scan
Download MS Visual C++ 2010 (x86) (4.80 MB) scan
Download MS Visual C++ 2010 (x64) (6.90 MB) scan

  Regulamin gry

  Szczegółowy opis.

  Rodzaje Kar:


  §1.1. Tymczasowa blokada konta (ban) - czasowa blokada konta uniemożliwia logowanie na konto Gry.

  §1.2. Stała blokada konta (ban) - stała blokada konta uniemożliwia logowanie na konto Gry.

  §1.3. Wykluczenie z oferty - skutkuje blokadą wszystkich powiązanych kont, zarówno w Grze jak i na Forum.


  Lista Przewinień i Kar.


  §2.1. Spam.

  §2.2. Wulgaryzmy i zniewagi.

  §2.3. Niedozwolone nazwy postaci.

  §2.4. Bug-using.

  §2.5. Niedozwolone oprogramowanie.

  §2.6. Handel w rzeczywistości.

  §2.7. Groźby odnoszące się do życia realnego.

  §2.8. Podszywanie się pod członka Zespołu Pandemonii.

  §2.9. Próba przejęcia konta osoby trzeciej.

  §2.10. Reklamowanie nieodpowiednich stron www.

  §2.11. Rozpowszechnianie poufnych danych.

  §2.12. Utrudnianie eventu.

  §2.13. Niedozwolona nazwa legionu.

  §2.14. Niedozwolona peleryna legionu (logo).

  §2.15. Zbędne korzystanie z supportu.

  §2.16. Multikonto.


  Spam.

  Ad. §2.1. Spamowanie, czyli wysyłanie niechcianych wiadomości, jest zabronione. Dotyczy również reklamowania stron www bez pisemnej zgody administracji oraz umieszczania linków referencyjnych do innych serwisów/gier.

  Kara za pierwszym razem: Blokada konta na 3 tygodnie.

  Kara za drugim razem: Stała blokada konta.


  Wulgaryzmy i zniewagi.

  Ad. §2.2. Obrażanie innych Graczy, używanie wulgaryzmów, a w szczególności obchodzenie cenzury, jest zabronione bez wyjątków. Szczególnie karalne jest łamanie Prawa polskiego i/lub prawa Unii europejskiej. Głoszenie treści rasistowskich, nieetycznych i/lub wulgarnych jest SUROWO zabronione! Dotyczy również nazw sklepów.

  Kara za pierwszym razem: Blokada na 1 tydzień.

  Kara za drugim razem : Blokada na 2 tygodnie.

  Kara za trzecim razem : Blokada na 3 tygodnie.

  Kara za czwartym razem : Blokada na 4 tygodnie.

  Kara za piątym razem : Stała blokada konta.


  Niedozwolone nazwy postaci.

  Ad. §2.3. Używanie wulgarnych, obraźliwych bądź nieetycznych nazw postaci jest zabronione.

  Kara za pierwszym razem: Stała blokada konta/Upomnienie.

  Kara za drugim razem: Stała blokada konta.


  Bug-using.

  Ad. §2.4. Świadome wykorzystywanie błędów w celu uzyskania korzyści w grze jest zabronione (dotyczy również wyłudzania przedmiotów przy użyciu bugusingu).

  Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


  Niedozwolone oprogramowanie.

  Ad. §2.5. Zarówno używanie niedozwolonego oprogramowania jak i jego rozpowszechnianie jest zabronione. Przez niedozwolone oprogramowanie należy rozumieć wszelkie skrypty/programy/boty, które modyfikują interfejs gry, modyfikują pamięć podręczną gry lub rozwijają postać pod nieobecność Gracza.

  Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


  Handel w rzeczywistości.

  Ad. §2.6. Jakiekolwiek próby udane bądź nie, kupna i/lub sprzedaży i/lub wymiany jakiegokolwiek wirtualnego przedmiotu i/lub wirtualnych przedmiotów (np. kinah, zbroja, miecz itp.) z serwerów Pandemonii za prawdziwe pieniądze i/lub za realny i/lub wirtualny przedmiot i/lub przedmioty z innego i/lub innych serwerów będą skutkowały blokadą wszystkich powiązanych kont na serwerach Pandemonii zarówno w grze, na forum jak i na TS3 Pandemonii.

  Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


  Groźby odnoszące się do życia realnego.

  Ad. §2.7. Wszelkie groźby kierowane pod adresem Gracza/Graczy dotyczące życia realnego są surowo zabronione.

  Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada konta.


  Podszywanie się pod członka Zespołu Pandemonii.

  Ad. §2.8. Podszywanie się pod jakiegokolwiek z członków Zespołu Pandemonii w celu uzyskania własnych korzyści jest zabronione. Dotyczy to również wszelkich wymuszeń pod pretekstem znajomości członka Zespołu, oraz samego posiadania nicku zawierającego w sobie człon 'GM', 'Admin' etc. lub w jakikolwiek inny sposób sugerującego jednoznacznie, że jest to postać uprzywilejowana.

  Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


  Próba przejęcia konta osoby trzeciej.

  Ad. §2.9. Próby pozyskania dostępu do konta innego Gracza począwszy od prośby o hasło, skończywszy na wszelkich ofertach pomocy przy wykorzystaniu nielegalnych środków, są zabronione. Punkt ten dotyczy także sytuacji, w których Gracz sam przyznaje się do używania kradzionego konta.

  Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


  Reklamowanie nieodpowiednich stron www.

  Ad. §2.10. Reklamowanie stron www zawierających hacki, keyloggery, wirusy, trojany, nielegalne/niebezpieczne oprogramowanie, treści pornograficzne, rasistowskie oraz łamiące polskie prawo i/lub prawo Unii Europejskiej jest zabronione.

  Zabronione jest reklamowanie stron komercyjnych, o podobnej treści.

  Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


  Rozpowszechnianie poufnych danych.

  Ad. §2.11. Rozpowszechnianie przez Graczy informacji dotyczących poufnych danych Zespołu Pandemonii i naszych Użytkowników, niezależnie od sposobu ich pozyskania, jest zabronione.

  Kara za pierwszym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


  Utrudnianie eventu.

  Ad. §2.12. Umyślne utrudnianie przeprowadzenia eventu, pomimo ostrzeżeń GM, jest zabronione.

  Kara za pierwszym razem : Blokada konta na tydzień.

  Kara za drugim razem : Stała blokada konta.


  Niedozwolona nazwa legionu.

  Ad. §2.13. Posiadanie w nazwie legionu treści rasistowskich, nieetycznych, wulgarnych lub niezgodnych z polskim prawem jest zabronione. Szczególnie karalne jest łamanie Prawa polskiego i/lub prawa Unii europejskiej.

  Kara za pierwszym razem: Upomnienie ustne oraz nakaz usunięcia legionu.

  Kara za drugim razem: Zmiana nazwy legionu + stała blokada konta lidera.


  Niedozwolona peleryna legionu (logo).

  Ad. §2.14. Posiadanie w logo legionu treści rasistowskich, nieetycznych, wulgarnych lub niezgodnych z polskim prawem i/lub prawem Unii europejskiej jest zabronione.

  Kara za pierwszym razem: Upomnienie ustne, nakaz zmiany loga.

  Kara za drugim razem: Stała blokada konta lidera.


  Zbędne korzystanie z supportu.

  Ad. §2.15. Korzystanie z supporu w celu wyłudzania przedmiotów, zdobycia danych Administracji lub innych Użytkowników Aion Pandemonii, ponaglenia i zwracanie uwagi o krótszy czas reakcji jest zabronione. Bezwzglednie banowane będą konta, których właściciele nie zawochają kultury osobistej. WSZELKIE WULGARYZMY I OBRAZY są zabronione.

  Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada konta.


  Multikonto.

  Ad. §2.16. Dozwolone jest posiadanie dwóch kont w grze. Każde kolejne konto będzie blokowane. W przypadku, gdy na jednym komputerze gra więcej, niż jeden Gracz należy zgłosić to Administracji przez Support Gry.

  Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada trzeciego i kolejnego konta.


  Zespół Pandemonia Aion zastrzega sobie prawo, do zastosowania czasowej lub stałej blokady bez podania przyczyny, nawet w przypadku nie złamania żadnej z zasad wspomnianych w tym regulaminie. W przypadku poważnych wykroczeń możliwe jest wykluczenie gracza z całej oferty Pandemonii Aion, czyli jednoczesna blokada wszystkich kont (zarówno w grze jak i na forum).