Przypięty Zmiany w ankietach/Changes in surveys

Pobierz Aion Client ENG (20.6 GB) skan
Pobierz Patcher (2.96 MB) scan
Pobierz .Net Framework (869 KB) skan
Pobierz MS Visual C++ 2010 (x86) (4.80 MB) skan
Pobierz MS Visual C++ 2010 (x64) (6.90 MB) skan

  Zmiany w ankietach/Changes in surveys

  Dodany został cały zestaw Tiamat do ankiet (Z Twierdzy Tiamat), jako eq pve (ankieta na 59 poziom, eq na 60).
  Dodano Kamień aktywujący artefakty - ankieta na 27 poziom.

  Zmiany dotyczące ankiet.

  Należy przede wszystkim mieć miejsce w ekwipunku.
  Jeśli z powodu braku miejsca nie otrzymasz przedmiotu/ów reklamacje nie będą uwzględniane, czyli wszystkie prośby na support zostaną odesłane do tego tematu.

  Jeśli dokonasz błędnego wyboru (np weźmiesz skórę dla postaci, która nie może tego założyć), także nie będzie przysługiwać możliwość wymiany.

  Przedmioty te są w pełni darmowe i dla każdego Gracza, wybierajcie mądrze.

  ==========================================================================

  The entire Tiamat set was added to the questionnaires (from the Tiamat Fortress), as equipment pve (survey on level 59, eq on 60).
  Stone activating artifacts added - a survey on level 27.

  Changes regarding questionnaires.

  You should have a place in your inventory.
  If, due to lack of space, you do not receive the item(s), complaints will not be taken into account, so all requests for support will be sent back to this topic.

  If you make a wrong choice (for example, you will take the cloth for a character who can not wear it), you will also not be able to exchange it.

  These items are completely free and choose for each Player wisely.